Brukeravtalen

Denne avtalen melder vilkår for å få og bruke tjenester på LoveIsMy.Name.

Tjenester på nettsiden LoveIsMy.Name kan få bare myndige personer. Ved å nytte tjenester på LoveIsMy.Name mottar du vilkår i denne avtalen.

Account, passord, sikkerhet
For å registrere deg og bruke tjenester på LoveIsMy.Name, skal du fylle ut registreringsformularet ved å skrive bare aktuell, full og nøyaktig informasjon som du skal oppgi ved å registrere deg. Du velger et passord for å logge inn selvstendig. Ved å bli registert LoveIsMy.Name er du enig med at du er fullt personlig ansvarlig for innholdet i materialene og informasjonen som du publiserer på nettsiden, og for at data for din autoriseing i systemet og om din acconut skal være velbeholdne og konfidensielle. Du er også enig om å informere administrasjonen for LoveIsMy.Name øyeblikkelig om ethvert ulovlig bruk av din acconut eller om noe andre brudd på systemets sikkerhet.

Konfidensialitet og sikkerhet
Administrasjonen for servicen garanterer at enhver informasjon som våre brukere oppgir, er strengt konfidensiell, og andre personer eller organisasjonen kan ikke få adgang til den, utveksle med den eller selge den. Likevel, har administrasjonen rett til å forespørre et identifiseringskort.

Informasjonsoppbevaring
Du er enig om at LoveIsMy.Name ikke er ansvarlig for oppbevaring eller fjerning av din korrespondanse eller annen informasjon.

Instrukser for brukeren
For å nytte tjenester på LoveIsMy.Name skal du obligatorisk garantere at du ikke vil nytte våre tjenester av ulovlige formål eller av formål som strider mot denne avtalen.

Vi yter våre tjenester bare til private personer for å bruke av personlige formål. Ethvert ulovlig kommersielt bruk av tjenester på LoveIsMy.Name er forbudt.

Som advarsel (men ikke begrensning), skal du ikke:
publisere/sende fornærmelser, uanstendige uttalelser, pornografiske materialer; materialer som fornærmer menneskeverd, oppfordringer til nasjonal splid, fornærmende, truende, baktalende, pornografiske og andre meldinger som kan bryte tilsvarende lover; samle informasjon på enhver ulovlig måte, blant annet kontaktinformasjon, informasjon om andre brukere uten deres samtykke; sende eller laste opp materialer som inneholder virus, tidsinnstilte bomber eller andre farlige programmer som kan skade utstyr; prøve å få en ulovlig adgang til servicen, andres accounter, datamaskiner og systemer som er forbundet med servicen LoveIsMy.Name ved hjelp av påminnelse av stikktord eller på en annen måte; publisere elektronisk e-post, postadresser, telefonnumre, henvisninger og andre kontakter og publisere informasjon av reklamekarakter; føre andre brukere på villspor og forfølge dem.

Begrensninger av forpliktelser
Informasjon og tjenester i systemet LoveIsMy.Name kan ha feil eller trykkfeil. LoveIsMy.Name har rett til å føre inn tilsvarende rettelser uten å informere brukere om det. Administrasjonen for servicen har rett til å fjerne enhver account uten å varsle/forklare. Administrasjonen for LoveIsMy.Name kan ikke garantere at tjenester vil arbeide uavbrutt og uten feil, men vi vil gjøre alt mulig for å føre inn nødvendige rettelser så snart som mulig.

Endringer i Avtalen
LoveIsMy.Name har rett til å forandre denne Avtalen om tjenester etter eget skjønn uten å informere brukere. Du skal gjennomse denne Avtalen selvstendig av og til . Hvis du fortsetter å nytte tjenster på LoveIsMy.Name etter enhver forandring, betyr det at du er enig med forandringene.

Denne avtalen er publisert på alle versjoner av nettsiden på et tilsvarende språk.